Arbets- och näringsministeriet
Company details
Mini- search
Slogan

Telefontjänst

Info about new version
FöretagsFinland.fi förnyas och blir en del av webbtjänsten Suomi.fi under 2017.
Läs mer Läs mer om Suomi.fi:s utvecklingsversion
Notification

FöretagsFinland-telefontjänst för nya och etablerade företag

tfn. 0295 020 501

FöretagsFinland telefontjänst betjänar mån–fre kl. 9.00–16.15.

avvikande betjäningstider:
stängt:
2.11. kl 10-16.15           30.11. kl 10-16.15         
3.11. kl 9-16                    5.12. kl 9-15
10.11. kl 10-16.15         13.12. kl 11-16.15
 
6.12.
24.-25.12.
 

FöretagsFinlands telefontjänst

 • ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag
 • ger råd om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a tjänster som berör NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Tekes, Finnvera samt vägleder i till dessa hörande elektroniska tjänster.
 • styr vid behov till andra offentliga företagstjänster

Samtalsavgifter

 • lokalnätsavgift (lna) ringt från fast anslutning
 • mobiltelefonavgift (mta) ringt från mobiltelefon

Tjänstebegäran till telefontjänst

Du kan närma dig FöretagsFinlands telefontjänst antingen genom att ringa oss direkt eller genom att sända oss en förfrågan med hjälp av denna elektroniska blankett. Vi behandlar ditt ärende helt konfidentiellt och vi svarar så snart som möjligt.

Gå till blanketten för tjänstebegäran

Ge din respons

Vi vill betjäna möjligast väl. Hjälp oss och ge din respons gällande vår verksamhet. Ditt svar tar endast några minuter av din tid.

Gå till svarsblanketten

Oss kan du till exempel fråga

 • Jag planerar att starta ett företag, vad allt bör jag veta: om företagsformer, beskattning, försäkringar, företagarens socialskydd, stiftelseurkunder, myndigheter/register som ska underrättas, näringsverksamhetstillstånd, firmanamn?
 • Var kan man få hjälp med utvärdering eller med att göra en affärsverksamhetsplan?
 • Jag ska anställa en arbetstagare. Vad bör jag ta i beaktande? Hur annonserar man om en ledig arbetsplats? Vilka skyldigheter har arbetsgivaren? Var kan jag få stöd för att anställa och utbilda arbetstagare?
 • Var kan jag få hjälp med att utveckla min företagsverksamhet?
 • Var kan jag få finansiering för företagsverksamheten: för investeringar, utveckling, lönekostnader?
 • Vilka är kriterierna för startbidrag, hur kan jag ansöka om det?
 • Vad är Mitt FöretagsFinland och hur fungerar det?

 

Dataskyddsbeskrivning över inspelade samtal

Content
Content
Seutuzone
Otsikko

Karttakuva
Seutuesittely
Karuselli
Bannerit
Linkit
Yhteystiedot
Nosto
Tapahtumat lista
Noutaja
Tiedotteet
Zone1
Title
Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Static social
FB + text