Työ- ja elinkeinoministeriö
Company details
Mini- search
Slogan

Käyttöehdot

Info about new version
Yrityssuomi.fi uudistuu osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua vuoden 2017 aikana.
Lue lisää Tutustu Suomi.fin kehitysversioon
Notification

Käyttöehdot

Yritys-Suomi-verkkopalvelu www.yrityssuomi.fi (jäljempänä Palvelu) on yksityishenkilöille ja yhteisöille (jäljempänä Käyttäjä) tarkoitettu www-palvelu. Yritys-Suomen pääkohderyhmänä ovat pk-yritykset, yrittäjät sekä yrittäjiksi aikovat.Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima verkkopalvelu yhdistää osaamisen, jota yritystoiminnan julkiset asiantuntijaorganisaatiot tarjoavat.

Palvelun tarjoavat (jäljempänä yhdessä Palveluntarjoajat) Valtionhallinnon yrityspalvelutoimijat sekä seudulliset yrityspalvelut. Käyttäjä vastaa itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua lain, asetusten, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti. Erityisesti käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua:

toisen kunniaa, yksityisyyttä, yrityssalaisuuksia loukkaavan, rikokseen yllyttävän taikka muuten lain tai hyvien tapojen vastaisen aineiston levittämiseen; ja
tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa;
virusten, tietokoneohjelmien tai muiden vastaavien ohjelmien, jotka vaarantavat elektronista tietojenkäsittelyä, tieto- tai telejärjestelmien tai televerkkojen toimintaa tai ovat suunnitellut vahingoittamaan sellaisen järjestelmän sisältämiä tietoja tai ohjelmistoja tai mahdollistavat luvattoman pääsyn tietojärjestelmiin tai muihin vastaaviin atk-järjestelmiin, levittämiseen;
tavaroiden tai palveluiden markkinointiin, mainostamiseen, myyntiin, välittämiseen tai muuhun tarjoamiseen kaupallisessa tarkoituksessa;
roskapostin, ketjukirjeiden, pyramidijärjestelmien tai massapostitusten lähettämiseen taikka kilpailuiden tai kyselytutkimuksien järjestämiseen; tai
muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista palvelulle, muille palvelun käyttäjille tai kolmansille.
Käyttäjä vastaa kaikesta lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä palveluntarjoajille, muille palvelun käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti. Palveluntarjoajat pyrkivät mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen mutta eivät voi taata että palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa palvelun välityksellä.

Palveluntarjoajat voivat milloin tahansa lisätä, muokata tai poistaa sisältöjä ja linkityksiä oman harkintansa mukaan. Jatkuvuus kuitenkin pyritään takaamaan ja isommista muutoksista sivustolla voidaan ilmoittaa esimerkiksi Tiedotteella etusivulla tai uutiskirjeessä.

Palveluntarjoajat eivät vastaa palvelun käytöstä tai virheistä käyttäjälle tai kolmansille aiheutuneista välittömistä, välillisistä tai muistakaan vahingoista. Palveluntarjoajat eivät miltään osin takaa eivätkä vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun muutoksista, palvelun tarjoamisen keskeyttämisestä tai lopettamisesta, palveluun lähetetyistä tai vastaanotetuista sähköposteista, käyttäjän laatimien hakukomentojen toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä tai mistään käyttäjän palvelun välityksellä kolmansilta saamista tiedoista tai tällaisten tietojen tekijänoikeuksista, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Lisäksi palveluntarjoajat sanoutuvat irti kaikesta vastuusta kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen (virukset, madot jne.), tietomurtojen taikka palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen tai vahingollisen tietosisällön tai niiden muiden ominaisuuksien aiheuttamista vahingoista.

Tekijänoikeudet

Palvelu sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Palvelukokonaisuus ja kaikki palvelun osien oikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien kuuluvat palveluntarjoajille.

Käyttäjän tulee ottaa huomioon, että palvelun kautta välitettävien tietojen tekijänoikeudet voivat kuulua kolmansille. Käyttäjä ei saa ilman kulloisenkin oikeudenhaltijan lupaa muokata, kopioida, levittää, lähettää edelleen, näyttää, esittää, jäljentää, julkaista, siirtää tai myydä mitään palvelun sisältämää tai sen välityksellä saatua aineistoa, tietoja, ohjelmistoa, tuotteita tai palveluita, eikä myöntää niihin käyttöoikeuksia eikä luoda niistä johdannaisteoksia. Mitä edellä on sanottu koskee myös palveluntarjoajien käyttäjälle lähettämää aineistoa.

Palvelussa noudatetaan seuraavia tietosuojaperiaatteita:

1. Palvelua käytettäessä käyttäjän IP-osoite kirjautuu yrityssuomi.fi:n palvelinkoneen tietojärjestelmään. IP-osoite yksilöi käyttäjän tietokoneen internet-osoitteen mutta ei käyttäjää. Palvelu käyttää IP-tietoja anonyymisti palvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi, palvelun virheiden paikallistamiseen sekä muihin ylläpidollisiin tarkoituksiin. IP-osoitetta ei yhdistetä käyttäjän henkilötietoihin. IP-osoitteen lisäksi palvelu saa automaattisesti tiedon vain käyttäjän käyttämästä tietokonetyypistä ja käyttöjärjestelmästä verkkoselaimen välityksellä.

2. Käyttäjällä on mahdollisuus esittää palvelun kautta kysymyksiä palveluntarjoajille. Tämä edellyttää henkilötietojen luovuttamista. Tiedot lähetetyistä yhteydenottolomakkeista ovat kaikkien palveluntarjoajien nähtävissä. Lähetetyt yhteydenottopyynnöt käsitellään luottamuksella. Käyttäjän kirjoittama yhteydenottopyyntöviesti sekä käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään Yritys-Suomi-henkilörekisteri -nimiseen henkilörekisteriin.

3. Henkilötietoja käytetään palvelutarjoajien ja käyttäjän väliseen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilastoihin.

4. Henkilötietoja ei luovuteta ilman käyttäjän suostumusta palveluntarjoajien ulkopuolelle siten, että henkilötiedot ovat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi, muutoin kuin lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi.

5. Käyttäjällä on aina oikeus tarkistaa ja muuttaa henkilötietojansa.

6. Palvelun käyttötietojen keräämisen voidaan käyttää myös eväste (cookie) -teknologiaa. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka palvelu siirtää tietokoneesi kovalevylle tietojen arkistoimista varten. Useimmat www-selaimet on oletusarvoisesti määritetty hyväksymään evästeiden käyttö. Voit halutessasi estää niidenkäytön selaimestasi.

7. Palvelu saattaa sisältää linkkejä myös muihin verkkopalveluihin. Käyttäjän tulee ottaa huomioon, että palveluntarjoajat eivät ole vastuussa muiden verkkopalveluiden yksityisyyden suojasta.

Käyttäjä hyväksyy tämän tiedotteen ehdot itseään sitovaksi käyttäessään palvelua. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän tiedotteen ehtoja, hänen ei tule käyttää palvelua.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Muutokset ilmoitetaan tällä sivulla.

 

Content
Content
 
Seutuzone
Otsikko

Karttakuva
Seutuesittely
Karuselli
Bannerit
Linkit
Yhteystiedot
Nosto
Tapahtumat lista
Noutaja
Tiedotteet
Zone1
Title
Blog
Blog
Video
Blog
Blog
Static social
FB + text